Etik och moral
  • Mediumet ställer inga diagnoser.
  • Mediumet har en självpålagd tystnadsplikt.mer info kommer

Etik och moral