Etik och moral

Etik och moral

  • Mediumet ställer inga diagnoser.
  • Mediumet har en självpålagd tystnadsplikt.mer info kommer