Ångerrätt vid kurser

Ångerrätt

Free spirit tillämpar ångerrätten för distansavtalslagen där näringsidkaren, dvs Free Spirit, tillhandahåller tjänsten på en bestämd dag eller en bestämd period.


Ångerrätt vid kursanmälan

• Vid fakturerad kurs ingår en administrationsavgift på 900 kr i kurspriset. Denna återbetalas ej vid avbokning

• Eventuell avbokning av 2-dagarskursen måste ske senast 4 veckor innan kursstart för att kursavgiften skall återbetalas (minus en administrations- och anmälningskostnad på 900 kr)

• Vid avbokning 2-4 veckor (15-28 dagar) innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften (minus en administrations- och anmälningskostnad på 950 kr)

• Vid avbokning inom 2 veckor (14 dagar) innan kursstart återbetalas ingen kursavgift/full kostnad måste betalas


Anmälan inom fyra(4) veckor innan kursstart gäller samma riktlinjer och du förpliktar dig enligt två sista punkter av ovanstående policyVill du utöva ångerrätten föreslår vi att du skicka till oss ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post), då det är du som ska kunna bevisa att du har ångrat dig inom rätt tid. Du uppger i brevet vilken tjänst du önskar avstå, samt kontaktinformation i form av åtminstone en (gärna flera) av följande: Adress, telefon och email.


Du ska även ange vilket datum du gjorde bokningen samt när du skickade avbokningen. Du ska också ange önskat clearing- och kontonummer för återbetalning av avgift.


Vår postadress:

Free Spirit

Strålsjövägen 48

138 36 Älta


Vår mailadress: använd kontaktformuläret

Kontakt


Ammis Reiman

070-5695100


Nacka, Stockholm

Sweden


Bankgiro 871-2671

PlusGiro 75 04 48-3

Swish 070-5695100