Spirituell Vägledning

Spirituell Vägledning

Guider i Andevärlden hjälper oss människor gärna med vägledning när vi behöver, det kan handla om olika områden t ex förhållanden, jobb, barn eller övergripande livsfrågor.


Mediumet förmedlar vägledning till dig genom sina andevänner/guider. Du kan också välja att dra kort som sen Andevärlden arbetar med och ger dig vägledning till.


Andevärlden arbetar genom mediumet med bilder, känsel och tankar, som mediumet sen förmedlar vidare till dig i ord.


Ett medium tolkar inte det som kommuniceras utan förmedlar det i största mån så rakt och tydligt det går och sen är det upp till dig att tolka budskapen.


Vägledning är inte samma sak som att spå i framtiden. Vi anser att det inte går att spå i framtiden. Detta för att vi människor har chansen att göra egna val hela livet, så information du fått ett år kanske inte stämmer ett annat år tack vare att du har gjort de val du har gjort. Vilket också är meningen att vi människor ska göra.


Länk till pris <---Kontakt


Ammis Reiman

070-5695100


Nacka, Stockholm

Sweden


Bankgiro 871-2671

PlusGiro 75 04 48-3

Swish 070-5695100