Spirituell Vägledning

Spirituell Vägledning

Vi människor kan ibland behöva hjälp med vägledning i livet, det kan handla om olika områden t ex förhållanden, jobb, barn eller övergripande livsfrågor.


Informationen tolkas inte utan förmedlas till dig i största mån så rakt och tydligt som det går och sen hjälper vi dig att förstå budskapen.


Vägledning är inte samma sak som att spå i framtiden. Vi anser att det inte går att spå i framtiden. Detta för att vi människor har chansen att göra egna val hela livet, så information du fått ett år kanske inte stämmer ett annat år tack vare att du har gjort de val du har gjort. Vilket också är meningen att vi människor ska göra, det är det som kallas för livet.


Länk till pris <---Kontakt


Ammis Reiman

070-5695100


Nacka, Stockholm

Sweden


Bankgiro 871-2671

PlusGiro 75 04 48-3

Swish 070-5695100