Andlig kommunikation

Seans - Andlig kommunikation

 


På en seans så vill de Nära och Kära som du har i Andevärlden kommunicerar med dig, de vill så gärna lämna bevis på att de lever vidare.


Andevärlden arbetar genom mediumet med bilder, känsel och tankar, som mediumet sen förmedlar vidare till dig i ord.


Ett medium tolkar inte det som kommuniceras utan förmedlar det i största mån så rakt och tydligt det går och sen är det upp till dig att tolka budskapen.


Du får mest ut av seansen om du är aktiv och intresserad av att föra en dialog med Andevärlden, de älskar att få kontakt med dig.


Det går inte att lova att just den personen du vill ha kontakt med är den som kommer igenom. Det kan t ex bero på att den som du vill ha andekontakt med inte är redo än eller så kan det vara något som andevärlden anser är viktigare som ska komma fram till dig.


Andevärlden vill ofta komma med fina ord eller vägledning till dig och din familj.


Länk till pris...


Kompis-Seans


Att gå med en vän kan kännas som en trygg och trevlig första gång för en seans.


Innehållet är detsamma som beskrivs ovan under Seans och ni är max två stycken som närvarar samtidigt.


Det betyder dock att varje person får kortare tid ihop med Andevärlden.


Och man kan inte med säkerhet säga att det kommer budskap till båda.


Länk till pris...


Grupp-Seans  / Stor-seans


Att gå på en gruppseans kan vara en trevlig stund att dela med varann.


Innehållet är detsamma som ovan och ni är flera stycken som närvarar samtidigt.


Man kan inte med säkerhet säga att det kommer budskap till alla.


Länk till pris...


Kort hälsning från Andevärlden


Skicka foto på personen du har i Andevärlden som du önskar få en kort hälsning ifrån.


Kostnad 200 kr inkluderar även ett par följdfrågor.


Kontakt


Ammis Reiman

070-5695100


Nacka, Stockholm

Sweden


Bankgiro 871-2671

PlusGiro 75 04 48-3

Swish 070-5695100